Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z nami.

Połączmy się poprzez media społecznościowe

Więcej informacji kontaktowych można znaleźć na stronach internetowych partnerów (patrz „Kim jesteśmy„)

BYT I CIAŁO

Jak radzić sobie z obecnymi wyzwaniami? Jakie są zalety wymiany online, a jakie są jej ograniczenia? Czy wirtualna nauka to przyszłość? W jakiej formie? Jakiego rodzaju spotkania i współpracy oczekujemy?