Co Nowego

Współpraca na żywo

WARSZTATY W ŁODZI/POLSKA

PRZEŁOMOWE ZMIANY W EUROPIE

Żyjemy w czasach fundamentalnych zmian. Historia dostarcza wielu przykładów takich zmian. Jakich przemian doświadczyły różne społeczeństwa w Europie? Jakie interpretacje są dziś rozważane? W jaki sposób kształtuje to nasze rozumienie teraźniejszości?

W jaki sposób edukacja dorosłych może wspierać refleksję nad przemianami zachodzącymi w przeszłości i w teraźniejszości?
Te pytania przyświecały wymianie poglądów podczas naszych pięciodniowych warsztatów w Łodzi w Polsce od 15 do 20 września 2021 roku. Dotyczyły one takich tematów jak: wojna w Jugosławii po zakończeniu konfliktu Wschód-Zachód, proces zjednoczenia Niemiec, sytuacja kobiet w Polsce w latach 90-tych, 200-tna rocznica rewolucji greckiej, przesiedlenie Karelian do Finlandii po zakończeniu II wojny światowej, przejście od dyktatury Franco do demokracji przedstawicielskiej w Hiszpanii. Była to intensywna lekcja poznawania innych społeczeństw i myślenia w szerszych, europejskich horyzontach – a tym samym lepszego zrozumienia własnej perspektywy.

PROSTE METODY - GŁĘBOKA WYMIANA

OD EDUKACYJNEJ DRAMY DO PRACY BIOGRAFICZNEJ

Podczas pięciodniowych warsztatów w Łodzi, partnerzy korzystali z szerokiego repertuaru metod: socjometrii, teatru swobodnego, pracy z biografią, tworzenia kolaży, łączenia wydarzeń i dat historycznych, skojarzeń i wiedzy z obrazami ilustrującymi historię oraz innych. Często były to proste środki, które otwierały dostęp do tematu – i stymulowały intensywne rozmowy. Niektóre z tematów historycznych mogły być początkowo postrzegane jako „odległe”, ale stały się znacznie „bliższe”, gdy partnerzy zastanowili się nad nimi.

To czego partnerzy nauczyli się ponownie: Historia nie może być opowiadana tylko jako sukcesja władców. Jeśli pamięć bierze pod uwagę sytuacje ogólne, a więc również życie „zwykłych” ludzi, to jest to praktycznie szkoła życia. Uczestnicy warsztatów zdobyli wiedzę o innych społeczeństwach, nauczyli się także myśleć w szerszych, europejskich horyzontach – a tym samym lepiej rozumieć własną perspektywę. Jedna z uczestniczek podsumowała po kilku dniach: „Wciąż jestem pełna wrażeń z naszego spotkania w Łodzi i jestem bardzo wdzięczna, że miałam okazję spędzić z Wami wszystkimi tak owocny czas”.

HYBRYDOWE SPOTKANIE PROJEKTOWE

WSPOMNIENIA, KTÓRE PORUSZAJĄ

Po wielu wirtualnych spotkaniach, koledzy z 6 organizacji partnerskich spotkali się na hybrydowym spotkaniu w Belgradzie w Serbii od 27 do 29 lipca 2021 roku. Tak, rozmawialiśmy o kwestiach związanych z organizacją, ewaluacją i rozpowszechnianiem działań w ramach projektu. Ta wymiana obejmowała jednak coś więcej: kwestie merytoryczne naszych wkładów do platformy edukacyjnej (patrz „Smak historii„). Partnerzy skupili się na przemianach w przeszłości i na tym, jak się o nich mówi dzisiaj. To dyskursywne podejście pozwala dostrzec ukryte aspekty danego zagadnienia. Bardzo intensywne i treściwe spotkanie odbyło się w naszej organizacji partnerskiej, w teatrze DAH w Belgradzie.

TEMATY DO DYSKUSJI

ODZWIERCIEDLENIE TRANSFORMACJI

Jedna z kilku wymian online na temat wkładu każdego z partnerów w platformę edukacyjną. Inspiracja. Motywacja. Rozmawiałyśmy na różne tematy, takie jak przemiany w Hiszpanii (lata 80/90), 200 rocznica rewolucji / państwa greckiego, kobiety w okresie transformacji w Polsce (lata 90-te) i proces zjednoczenia Niemiec. Co wiemy o historii kraju partnerów? Co wiemy o różnych sposobach postrzegania doświadczeń historycznych i debatach wokół nich? Szczerze mówiąc: niewiele. Taki projekt jest owocny i pożyteczny.

OBECNOŚĆ HISTORII

PRZESZŁOŚĆ W TERAŹNIEJSZOŚCI

Jakie wydarzenie z historii mojego kraju przypomina mi obecny kryzys? Wymiana zdań online pomiędzy partnerami na temat tylko tego jednego pytania. Punkt, który prowadzi nas do sedna naszego projektu, czyli do momentów zmian w historii kraju każdego z partnerów. Wymieniono wiele punktów. Jedno spostrzeżenie było godne uwagi: podczas gdy w Finlandii zaufanie do rządu jest nadal dość wysokie, w krajach Europy Południowej spada. Mieszkańcy Europy Wschodniej odnieśli się do ograniczeń z czasów socjalizmu. Partnerzy zgodzili się, że ogólnie potrzebna jest kreatywność. Zarówno dawniej, jak i dziś.

JAK SPRAWIĆ, ABY ONLINE BYŁO INSPIRUJĄCE?

NOWE ŚCIEŻKI DO NAUKI ONLINE

Współpraca ponadnarodowa zawsze była inspirująca i ekscytująca. Offline. W czasach kryzysu wywołanego przez COVID, edukatorzy dorosłych muszą opracować nowe sposoby uczenia się. Partnerzy wykorzystują swoje umiejętności w zakresie ICT, aby dzielić się nimi i wymieniać między sobą w ramach konsorcjum. Które narzędzie i która metoda naprawdę pomaga otworzyć umysł i dyskutować o historii w demokratyczny sposób?