uutta

Elävää yhteistyötä

Työpaja Lodzissa, Puolassa

Mullistuksia Euroopassa

Elämme parhaillaan perusteellisen muutoksen ajanjaksoa. Historia tarjoaa tästä myös monta esimerkkiä. Mitä Euroopan eri yhteiskunnat ovat kokeneet? Millaisista tulkinnoista keskustellaan tänään ja miten ne muokkaavat käsitystämme nykyhetkestä? Miten aikuiskoulutus voi edistää menneisyyden ja nykyisyyden muutosten huomioonottamista?

Nämä kysymykset ohjasivat tietojen vaihtoa viisipäiväisen työpajan aikana Lódzissa, Puolassa 15.-20. syyskuuta 2021. Erilaisia menetelmiä sovellettiin aiheisiin, jotka koskivat Jugoslavian sotia itä-länsi-konfliktin päättymisen jälkeen, Itä- ja Länsi-Saksan yhdistymisprosessia, naisten tilannetta Puolassa 1990-luvulla, Kreikan vallankumouksen 200-vuotisjuhlaa, karjalaisväestön uudelleensijoittamista Suomeen toisen maailmansodan päättymisen jälkeen ja Espanjan siirtymistä Francon diktatuurista edustukselliseen demokratiaan. Se oli intensiivistä oppimista! Samalla nähtiin muut yhteiskunnat osana laajempia, eurooppalaisissa näköaloja – ja sitä kautta oman näkökulman ymmärtämistä paremmin.

Yksinkertaisia menetelmiä – syvällisiä keskusteluja

Draamaopetuksesta elämäkertatyöskentelyyn

Lódzissa/Puolassa pidetyn viisipäiväisen työpajan aikana kollegat jakoivat laajan valikoiman menetelmiä: sosiometriaa, vapaata teatteria, elämäkertatyöskentelyä, kollaasien luomista, historiallisten tapahtumien ja päivämäärien, assosiaatioiden ja tiedon yhdistämistä historia-aiheisiin kuviin ynnä muita. Usein yksinkertaiset keinot avasivat pääsyn aiheeseen – ja herättivät intensiivisiä keskusteluja. Jotkin historialliset aiheet saatettiin aluksi kokea kaukaisiksi, mutta niistä tuli paljon läheisempiä, kun niitä pohdittiin yhdessä kollegojen kanssa.

Se mitä kumppanimme jälleen oppivat oli, että historiaa ei tule kertoa vain hallitsijoiden vallanperimyksenä. Jos muistelutyössä otetaan huomioon kokonaistilanteet ja siten myös tavallisten ihmisten elämäkerrat – se on lähestulkoon elämänkoulua. Työpajaan osallistujat oivalsivat uusia asioita muista yhteiskunnista; he oppivat myös ajattelemaan laajemmassa, eurooppalaisessa kontekstissa ja siten myös ymmärtämään paremmin omaa perspektiiviään. Eräs osallistuja totesi muutaman päivän jälkeen: ”Olen yhä vaikuttunut tapaamisestamme Lodzissa, ja olen hyvin kiitollinen siitä, että sain viettää näin antoisaa aikaa teidän kaikkien kanssa.”

Hybridiprojektikokoukset

Muistoja jotka muuttavat

Monien virtuaalitapaamisten jälkeen kollegat kuudesta yhteistyöorganisaatiosta tapasivat toisensa hybridikokouksessa Belgradissa, Serbiassa 27.–29. heinäkuuta 2021. Puhuimme siitä, kuinka voisimme suunnitella, arvioida ja tiedottaa projektin toiminnasta. Keskustelu sisälsi muutakin: oppimisalustaan tekemiemme osuuksien sisältö (ks. ”Historian tuntua”). Yhteistyökumppanimme keskittyivät menneisyyden transformaatioihin ja siihen, miten niistä keskustellaan nykyään. Kyseinen diskursiivinen lähestymistapa hahmottaa näkemystä asioiden piilevistä puolista. Nautimme erittäin intensiivisestä ja sisällöltään antoisasta tapaamisesta meidän yhteistyöjärjestössämme, DAH:n teatterissa Belgradissa.

Aiheet keskusteluissa

Transformaatioiden pohdintaa

Yksi monista verkkokeskusteluista, jotka käsittelivät kunkin kumppanin panosta oppimisalustaan. Inspiraatio ja motivaatio. Keskustelimme eri historian teemoista, kuten Espanjan siirtymävaiheesta (1980/90-luvulla), Kreikan vallankumouksen 200-vuotisjuhlasta ja valtiosta, naisista Puolan murroskaudella (1990-luvulla) ja Saksan yhdistymisestä. Mitä tiedämme kunkin yhteistyömaan historiasta? Mitä ymmärrämme erilaisten historiallisten kokemusten käsityksistä ja niiden ympärillä käydyistä keskusteluista? Rehellisesti sanottuna, emme kovin paljoa. Siksi kyseinen hanke on hedelmällinen ja hyödyllinen.

Historian läsnäolo

Menneisyys nykyisyydessä

Mikä kotimaani historiallinen tapahtuma muistuttaa nykyistä poikkeustilannetta? Projektikumppanit keskustelivat tästä pienryhmissä. Verkkokeskustelussa esitettiin vain yksi kysymys, asia, joka vie meidät hankkeemme ytimeen, kunkin kumppanimaan historiassa tapahtuviin muutoksiin. Yksi yhteinen, merkittävä oivallus saavutettiin: Siinä missä Suomessa luottamus hallitukseen on edelleen varsin korkealla tasolla, se laskee siirryttäessä Etelä-Euroopan valtioihin. Itäisen Euroopan keskustelijat taas viittasivat sosialistisen ajan rajoituksiin. Yhteistyökumppanit olivat yhtä mieltä siitä, että kaiken kaikkiaan luovuutta tarvitaan. Menneisyydessä ja tänään.

Miten innostua verkkotyöskentelystä?

Uusia verkko-oppimisen väyliä

Kansainvälinen yhteistyö on ollut aina innostavaa ja jännittävää – varsinkin verkkoyhteyksien ulkopuolella. COVID-kriisin aikana aikuiskouluttajien on kehitettävä uusia tapoja oppia. Nyt hankkeen kumppanit hyödyntävät tieto- ja viestintäteknisiä taitojaan ja jakavat sekä jakavat niitä toisilleen konsortion laajuisesti. Mikä alusta ja mitkä menetelmät todella edistävät avoimia mieliä ja demokraattista keskustelua historiasta?