ŠTA JE NOVO

Radionica u Lođu/Poljska

PREOKRETI U EVROPI

Doživljavamo vreme fundamentalnih promena. Istorija takođe nudi mnogo takvih primera. Koje od njih su iskusila različita društva Evrope? O kojim tumačenjima se danas raspravlja? I kako to oblikuje naše razumevanje sadašnjosti? Kako obrazovanje odraslih može da podstakne raymišljanje o prevratima u prošlosti i sadašnjosti?

Ova pitanja su vodila razmenu tokom naše petodnevne radionice u Lođu/Poljska od 15. do 20. septembra 2021. Primenjena su na temu ratova u Jugoslaviji nakon završetka sukoba Istok-Zapad, proces ujedinjenja Nemačke i Nemačke, položaj žena u Poljskoj tokom 1990-ih, 200 godina grčke revolucije, preseljavanje Karelianaca u Finsku nakon završetka Drugog svetskog rata, tranzicija u Španiji od Frankove diktature do predstavničke demokratije. Bilo je to intenzivno učenje o drugim društvima i razmišljanje u širim, evropskim horizontima – a time i bolje razumevanje sopstvene perspektive.

Jednostavne metode - duboka razmena

OD DRAME U EDUKACIJI DO BIOGRAFSKOG RADA

Tokom petodnevne radionice u Lođu/Poljska, kolege su podelile širok repertoar metoda: sociometrija, slobodno pozorište, rad na biografiji, pravljenje kolaža, povezivanje istorijskih događaja i datuma, asocijacija i znanja o slikama koje ilustruju istoriju i druge. Često su to bila jednostavna sredstva koja su otvarala pristup temi – i podsticala intenzivne razgovore. Neke od istorijskih tema su možda na početku bile percipirane kao „daleke“, ali su postale mnogo „bliže“ kada su kolege razmišljale o njima. Šta su partneri ponovo naučili: Istorija se ne sme pričati samo kao niz vladara. Ako pamćenje uzme u obzir sveukupnost situacije, a time i živote „običnih“ ljudi, to je praktično škola života. Učesnici radionice su stekli uvid u druga društva; takođe su naučili da razmišljaju u širim, evropskim horizontima – i na taj način da bolje razumeju sopstvenu perspektivu. Jedan učesnik je nakon nekoliko dana zaključio: „Još sam pun utisaka sa našeg sastanka u Lođu i veoma sam zahvalan što sam imao priliku da provedem tako produktivno vreme sa svima vama.“

Hibridi projektni sastanak

Pokretna Sećanja

Posle toliko virtuelnih sastanaka, kolege iz 6 partnerskih organizacija sastale su se na hibridnom susretu u Beogradu/Srbiji od 27. do 29. jula 2021. Da, razgovarali smo o pitanjima organizacije, evaluacije i širenja aktivnosti projekta. Osima toga razmena je uključivala još: delove sadržaja naših doprinosa platformi za učenje (pogledajte „Ukus istorije“). Fokus partnera je bio na transformacijama u prošlosti i kako se o njima danas razgovara. Ovaj diskurzivni pristup obuhvata pogled na skrivene aspekte nekog pitanja. Uživali smo u veoma intenzivnom i sadržajnom sastanku u našoj partnerskoj organizaciji, DAH Teatru u Beogradu.

Teme o kojima se raspravlja

PROMIŠLJAJUĆI TRANSFORMACIJE

Jedna od nekoliko onlajn razmena o doprinosu svakog partnera platformi za učenje. Inspiracija. Motivacija. Razmenjivali smo različite teme kao što su tranzicija u Španiji (tokom 1980/90-ih), 200. godišnjica grčke revolucije/države, žene tokom perioda transformacije u Poljskoj (1990-ih) i proces ujedinjenja Nemačke. Šta znamo o istoriji zemlje partnera? Šta znamo o različitim percepcijama istorijskih iskustava i raspravama oko njih? Da budemo iskreni: ne mnogo. To je plodonosan, koristan, kakav projekat!

Prisustvo istorije

PROŠLOST U SADAŠNJOSTI

Na koji me događaj u istoriji moje zemlje podseća trenutna vanredna situacija? Online razmena partnera na samo jedno pitanje. Tačka koja nas stavlja u srce našeg projekta, vreme promena u istoriji zemlje svakog partnera. Pomenuto je mnogo tačaka. Jedan uvid je bio izuzetan: dok je poverenje u vladu u Finskoj još uvek prilično visoko, ono opada u južnim državama Evrope. Istočni Evropljani su se pozivali na ograničenja iz socijalističkog vremena. Partneri su se složili da sve u svemu, potrebna je kreativnost. U prošlosti, danas.

Kako učiniti internet inspirativnim?

NOVI PUTEVI ONLAJN UČENJA

Transnacionalne saradnje su uvek bile inspirativne i uzbudljive. Uživo (Oflajn). U vremenima COVID krize, edukatori odraslih moraju da razviju nove načine učenja. Partneri koriste svoje ICT veštine i dele ih, i ione se odražavaju u celom projektu. Koji alat i metod zaista doprinosi otvorenom mišljenju i raspravi o istoriji na demokratski način?