Co robimy

Odkryj projekt

Trans-formacje

Przeszłość, widziana z perspektywy dnia dzisiejszego.

Odniesienie do historii kraju lub regionu wpływa na obraz siebie samego jako obywatela i na jego pozycję w społeczeństwie – świadomie lub nieświadomie. Krytyczna, różnicująca analiza przeszłości nie jest więc tematem luksusowym, lecz koniecznym dla demokratycznego rozwoju społeczeństwa. Umożliwia zrozumienie innych i siebie samego, zaakceptowanie paradoksów, sprzeczności i ambiwalencji, poradzenie sobie z różnorodnością i złożonością nawet w czasach niepewności. We własnym kraju, w Europie, na świecie.

Temu zagadnieniu poświęcona jest współpraca organizacji z Niemiec, Finlandii, Grecji, Polski, Serbii i Hiszpanii. Wspólnie tworzą wielojęzyczną platformę edukacyjną poświęconą przemianom w historii swoich krajów – a także temu, w jaki sposób są one omawiane dzisiaj.

głowne tematy

 • Wojna 30-letnia 1618-48 jako fenomen środkowoeuropejski: powstanie europejskiego „ładu pokojowego” i straumatyzowana ludność na ziemiach niemieckich,

 • 200-letnia rocznica niepodległości Grecji (w 2021 r.),

 • Wojna grecko-turecka po I wojnie światowej (1919-22) i wymiana ludności greckiej i tureckiej,

 • Propaganda, represje i opór w czasie okupacji hitlerowskiej w Polsce,

 • Przesiedlenie ponad 500.000 obywateli Finlandii z ówczesnej części Związku Radzieckiego po II wojnie światowej,

 • Hiszpańska transformacja: od dyktatury Franco do demokracji,

 • Terroryzm w Hiszpanii w okresie transformacji,

 • Transformacja Niemiec Wschodnich od socjalistycznej gospodarki planowej do gospodarki rynkowej połączonej z wprowadzeniem demokracji w latach 90,

 • Kobiety w okresie transformacji w Polsce w latach 90,

 • Wojny jugosłowiańskie w 1990 roku jako przykład gwałtownej transformacji,

 • Rola kobiet w przemianach społecznych w byłej Jugosławii. Od pozycji ofiary do aktywnego zaangażowania,

 • Przybycie pierwszych uchodźców z Somalii do Finlandii w latach 90. z kobiecego punktu widzenia.

Badaj, pisz, dyskutuj, testuj

Smak historii

Zjednoczenie Niemiec 1990+

Kobiety w trakcie transformacji w Polsce 1990+

JAK SIĘ DZIŚ O TYM MÓWI
POMINIĘTY PUNKT WIDZENIA

Wydaje się, że opinii na temat NRD jest tak wiele, jak wielu było jej obywateli. Również postrzeganie procesu zjednoczenia po przeważnie pokojowej rewolucji 1989 roku jest bardzo zróżnicowane. Unia bankowa, unia walutowa i rola Urzędu Skarbowego (Treuhandanstalt) są nadal przedmiotem kontrowersji. Zagadnienia projektowe obejmują:

Lata 90-te to okres zmian politycznych i społeczno-kulturowych. Zmienił się typ gospodarki, a następnie struktura oraz podział ról zawodowych i społecznych zarówno kobiet jak i mężczyzn. Od 1990 roku pojawiło się wiele możliwości: założenie własnej firmy, wyjazd za granicę itp. W tym samym czasie miliony ludzi straciły pracę. Zagadnienia projektowe:

Przykład byłej Jugosławii

Hiszpańska transformacja 1975+.

ZNACZENIE ZACHOWANIA PAMIĘCI DLA PRZYSZŁOŚCI
MODELOWY PROCES DĄŻENIA DO DEMOKRACJI?

Kiedy zmienia się mapa fizyczna, zmienia się też całe pojęcie tożsamości. Jest to proces gwałtowny i bolesny. Przed rokiem 1991 i przed podziałem Jugosławia była krajem zbudowanym na idei „Jedności i Braterstwa” pomiędzy wszystkimi narodowościami. Jednak rany z czasów II wojny światowej nigdy nie zostały zbadane i zagojone. Zagadnienia projektowe obejmują także:

Epoka ta znana jest jako seria wydarzeń mających na celu przeprowadzenie kraju w sposób pokojowy i uporządkowany od dyktatury generała Franco do pełnej demokracji ucieleśnionej w Monarchii Konstytucyjnej, która jest obecną formą państwa. Transformacja ta jest czasem przedstawiana jako proces modelowy. Jednak w ostatnich latach historycy zakwestionowali ten pozytywny pogląd. W niniejszym opracowaniu omówiono kilka perspektyw.

Rewolucja grecka 1821 r.

Przesiedlenie 500.000 obywateli fińskich z terenów podbitych przez Związek Radziecki po II wojnie światowej

NOWE PODEJŚCIE
RANIĄCE WSPOMNIENIA MUSZĄ BYĆ WYPOWIEDZIANE I ZAPISANE W HISTORII

W 2021 r. Grecja przygotowywała się do obchodów 200-lecia rewolucji. Grecka wojna o niepodległość, znana również jako Grecka Rewolucja 1821 roku lub Rewolucja Grecka, była udaną wojną o niepodległość prowadzoną przez greckich rewolucjonistów przeciwko Imperium Osmańskiemu w latach 1821-1830. Celem artykułu nie jest podważenie znaczenia Rewolucji Greckiej i jej roli w tworzeniu państwa greckiego, jak również symboliki, która niosła ze sobą następne dwa stulecia. Skupia się on na podkreśleniu różnych podejść, które zazwyczaj pozostają w cieniu i są rzadko omawiane przez”oficjalny” grecki punkt widzenia. Oto niektóre aspekty:

Przesiedlenie karelskich uchodźców było możliwe dzięki doświadczeniom reformy rolnej z minionych dziesięcioleci. Mimo że przesiedlenie wywołało irytację miejscowej ludności, szybkie ustawodawstwo, siła robocza i wytrwałość Karelczyków pomogły krajowi iść naprzód. Zadaniem następnych pokoleń i pisania nowej historii jest uporanie się z przemilczanym wstydem i poczuciem wyobcowania wśród wysiedlonych:

Działania w szczegółach

W normalnych czasach, tj. do marca 2020 r., międzynarodowe spotkania w organizacjach partnerskich były głównym punktem projektów europejskich. „Sesja edukacyjna staje się spotkaniem lokalnym”. (Erich Kästner) Postrzeganie miejsca, odbieranie wrażeń zmysłowych, udział w rozmowach w grupie i między poszczególnymi uczestnikami, wieczorne spotkania towarzyskie, wszystko to umożliwiało intensywną naukę i lepsze zrozumienie. Radość i satysfakcja pojawiały się, gdy wspólnie wypracowywano rezultaty (np. materiały edukacyjne). W obecnych czasach warsztaty i międzynarodowe spotkania projektowe nie są możliwe. Działalność grupy projektowej ogranicza się do wirtualnej wymiany myśli i doświadczeń. Partnerzy starają się wykorzystać to jak najlepiej. Szczegółowy przebieg projektu możecie znaleźć w tej zakładce.

BYT I CIAŁO

Jak radzić sobie z obecnymi wyzwaniami? Jakie są zalety wymiany online, a jakie są jej ograniczenia? Czy wirtualna nauka to przyszłość? W jakiej formie? Jakiego rodzaju spotkania i współpracy oczekujemy?