Poruszące Wspomnienia

Kreatywne inicjatywy dla zmieniającej się Europy

Możliwość wzajemnego uczenia się
Edukatorzy dorosłych z sześciu krajów europejskich tworzą platformę edukacyjną dotyczącą okresów transformacji w historii swojego społeczeństwa. Wyciągamy wnioski z przeszłości. Dziś.

Co nowego

SPOTKANIE PROJEKTOWE

WSPOMNIENIA, KTÓRE PORUSZAJĄ

Spotkanie w Belgradzie w Serbii od 27 do 29 lipca 2021 r. Wymiana obejmowała pytania dotyczące zarządzania, ale także wzajemne uczenie się w zakresie treści, które każdy partner wnosi…

SPOTKANIE ONLINE

PRZESZŁOŚĆ W TERAŹNIEJSZOŚCI

Które wydarzenie z historii mojego kraju przypomina mi obecną sytuację? Partnerzy rozmawiali o tym w małych grupach. Wiele punktów zostało poruszonych…

WARSZATY W ŁODZI/PL

OD DRAMY DO PRACY Z BIOGRAFIĄ

Warsztaty w Łodzi/PL W celu dzielenia się metodami: socjometria, wolny teatr, praca biograficzna, opowiadanie historii przedstawionej na obrazach itp. Często były to proste środki otwierające temat – i pobudzające do intensywnych rozmów.

Dla studentów i nauczycieli

platforma edukacyjna

Zainspiruj się wyjątkową platformą do nauki historii, stworzoną dla Ciebie przez naukowców i edukatorów dorosłych z sześciu krajów europejskich.

Platforma zapewnia wsparcie na dwóch poziomach:

(a) informacje edukacyjne w języku dostępnym dla wszystkich,

(b) szczegółowe informacje oraz narzędzia i działania edukacyjne dla edukatorów dorosłych lub osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę.

Pierwsze elementy platformy edukacyjnej zostaną opublikowane późną jesienią 2021 roku.

Erazm, holenderski humanista

Kto był pomysłodawcą programu Unii Europejskiej Erasmus+? Gwiazda intelektualna” swoich czasów i inspirator do dziś.

Mit Europy

Z panowaniem Europy wiąże się pewna niemiła historia miłosna. Jest to część mitologii greckiej. Dowiedz się więcej o gwałcie Zeusa i kobiety „Europy”.

CYTATY

REFLEKSJE NA TEMAT HISTORII

0/5
Nie znam języka hebrajskiego, ale rozumiem, że nie ma w nim słowa 'historia'. Najbliższym słowem jest pamięć.
David Milbrand
0/5
Niewielka grupa zdeterminowanych duchów, napędzanych niezłomną wiarą w swoją misję, może zmienić bieg historii.
Mahatma Gandhi
0/5
Jestem tym, co czas, okoliczności, historia uczyniły ze mnie, z pewnością, ale jestem także, o wiele kimś więcej niż to. Tak jak my wszyscy.
James Baldwin
0/5
Najlepszym prorokiem przyszłości jest przeszłość.
Lord Byron

BYT I CIAŁO

Jak radzić sobie z obecnymi wyzwaniami? Jakie są zalety wymiany online, a jakie są jej ograniczenia? Czy wirtualna nauka to przyszłość? W jakiej formie? Jakiego rodzaju spotkania i współpracy oczekujemy?

Erasmus+ dla dorosłych

Program Unii Europejskiej Erasmus+ umożliwia zarówno edukatorom dorosłych, jak i dorosłym słuchaczom zdobywanie doświadczeń edukacyjnych za granicą oraz dzielenie się pomysłami, doświadczeniami i wiedzą. Ponadto organizacje zajmujące się kształceniem dorosłych mogą wspólnie opracowywać innowacyjne materiały, dzielić się swoimi umiejętnościami dydaktycznymi i tworzyć europejskie więzi. Więcej informacji znajdziesz na stronie Narodowej Agencji w swoim kraju.

Odpowiedzialność

Wsparcie Komisji Europejskiej przy stworzeniu tej strony internetowej nie stanowi poparcia dla treści w niej zawartych, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji na niej zawartych.