ŠTA RADIMO

Otkrijte projekat

TRANS-FORMACIJE

U prošlosti, gledano iz sadašnjosti.

Pozivanje na istoriju zemlje ili regiona utiče na sliku o sebi kao građaninu i na njegov položaj u društvu – bilo svesno ili nesvesno. Kritička, drugačija analiza prošlosti stoga nije pitanje luksuza, već je neophodna za demokratski razvoj društva. Omogućava razumevanje drugog i sopstvenog, prihvatanje paradoksa, kontradikcija i ambivalentnosti, suočavanje sa različitošću i složenošću čak i u vremenima neizvesnosti. U sopstvenoj zemlji, u Evropi, u svetu.

Ovo je tema oko koje sardjuju organizacija iz Nemačke, Finske, Grčke, Poljske, Srbije i Španije. Zajedno razvijaju višejezičnu platformu za učenje o situacijama transformacija u istoriji njenih zemalja – i kako se o njima danas raspravlja.

GLAVNE TEME

  • Tridesetogodišnji rat 1618-1648 kao srednjoevropski fenomen: uspon evropskog „mirovnog poretka“ i traumatizovano stanovništvo na nemačkim teritorijama

  • 200 godina od nezavisnosti Grčke (2021), Grčko-turski rat posle Prvog svetskog rata (1919-22) i razmena grčkog i turskog stanovništva

  • Propaganda, represija i otpor tokom nacističke okupacije u Poljskoj

  • Preseljenje više od 500.000 finskih građana iz tadašnjeg dela Sovjetskog Saveza posle Drugog svetskog rata

  • Španska tranzicija: od Frankove diktature do demokratije, terorizam u Španiji u doba tranzicije

  • Transformacija istočne Nemačke iz socijalističke planske ekonomije u tržišnu, praćena uvođenjem demokratije 1990 -ih

  • Žene tokom perioda transformacije u Poljskoj 1990 -ih

  • Jugoslovenski ratovi 90-ih kao primer nasilne transformacije

  • Uloga žena u društvenim transformacijama bivše Jugoslavije. Od položaja žrtve do aktivnog angažovanja

  • Dolazak prvih izbeglica iz Somalije u Finsku 1990-ih sa ženskog stanovišta

Istraživanje, pisanje, diskusija, provere

Ukus istorije

Nemačko-nemačko ujedinjenje 1990+

Žene tokom transformacije u Poljskoj 1990+

KAKO SE DANAS RASPRAVLJA
ZAPOSTAVLJENE PERSPEKTIVE

Čini se da postoji isto toliko mišljenja o DDR -u koliko je bilo i građana DDR -a. Takođe, percepcija procesa ujedinjenja nakon uglavnom mirne revolucije 1989. uveliko varira. Bankarska unija, valutna unija i uloga Treuhandanstalta i dalje su predmet kontroverzi. Prilog se odnosi na:

Devedesete su bile period političkih i društveno-kulturnih promena. Tip ekonomije se transformisao, praćen novom strukturom i podelom profesionalnih i društvenih uloga muškaraca i žena. Od 1990. bilo je moguće mnogo toga: pokrenuti vlastiti posao, otići u inostranstvo itd. Istovremeno, milioni ljudi ostali su bez posla. Sadržaj priloga:

Primer bivše Jugoslavije

Španska tranzicija 1975+

VAŽNOST ČUVANJA PAMĆENJA ZA BUDUĆNOST
MODEL PROCESA ZA DEMOKRATIJU?

Kada se promeni fizička mapa, menja se i ceo pojam identiteta. To je nasilni i bolan proces. Pre 1991. godine i njenog raspada, Jugoslavija je bila zemlja izgrađena na ideji „bratstva i jedinstva“ između svih nacionalnosti. Ali rane iz Drugog svetskog rata nikada nisu istražene i zaceljene. Prilog takođe sadrži:

Ova epoha je poznata kao niz događaja čiji je cilj da zemlju vode na miran i uređen način od diktature generala Franka do pune demokratije oličene u ustavnoj monarhiji koja je sadašnji oblik države. Ta tranzicija se ponekad predstavlja kao model procesa. Međutim, istoričari su poslednjih godina doveli u pitanje takav pozitivan stav. U prilogu se govori o nekoliko perspektiva.

Grčka revolucija 1821

Preseljenje 500.000 građana Finske sa dela koje je Sovjetski Savez osvojio nakon Drugog svetskog rata

NOVI PRISTUPI
BOLNA SEĆANJA MORAJU BITI IZREČENA I ZAPISANA U ISTORIJI

Godine 2021. grčka država se spremala da proslavi 200 godina revolucije. Grčki rat za nezavisnost, poznat i kao Grčka revolucija 1821. ili Grčka revolucija, bio je uspešan rat za nezavisnost koji su grčki revolucionari vodili protiv Osmanskog carstva između 1821. i 1830. Rat je doveo do formiranja moderne Grčke. Svrha članka nije dovoditi u pitanje značaj Grčke revolucije i njenu ulogu u formiranju grčke države, kao i simboliku koja je nosila naredna dva veka. Njegov fokus je na isticanju različitih pristupa koji se obično drže u senci i o kojima se jedva govori u „zvaničnom“ grčkom pristupu. Ovo su neki aspekti:

Preseljenje evakuisanih Karela bilo je moguće zahvaljujući iskustvima zemljišnih reformi iz proteklih decenija. Iako je preseljenje razdražilo lokalno stanovništvo, brzo zakonodavstvo, radna snaga i upornost Karela pomogli su zemlji da napreduje. Zadatak praćenja generacija i pisanja novije istorije je da se uhvate u koštac sa ućutkanim stidom i osećanjima različitosti evakuisanih:

Activities in detail

In normal times, i.e. until March 2020, the exchange on site, at partner organisations, was the focus of European projects. „The learning lessons become a local experience.“ (Erich Kästner) Perceiving a place, getting sensory impressions, taking part in conversations in the whole group and between individual participants, the socialising in the evening, all this enabled intensive learning and better understanding. Well-being and joy came up when results were worked out together (e.g. educational materials). However, workshops and transnational project meetings are currently not possible and the activities of the project group are limited to virtual exchange. The partners are making the best of it. You can find out what this looks like in detail in 

Byts and Body

How to deal with the current challenges? What could be considered an advantage of an online exchange, what are the limits? Is virtual learning the future? In which way? What kind of encounter and cooperation do we want?